Inspektoriati Shendetesor Shteteror Rajoni Gjirokaster, nuk ka lejuar sot depertimin ne zyrat e tyre te kater zyrtareve te administrates publike ne qytetin e Gjirokastres.

Ky reagim vjen ne kuader te zbatimit te masave qe jane ne fuqi nga qeveria shqiptare per te gjithe punonjesit e sektorit publik dhe sherbimeve private.

Te kater punonjesit rezultonin te ishin te papajisur me çertifakate vaksinimi, pa PCR Test negativ, pa shënim nga mjeku i familjes dhe pa shenim

Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor. ISHSH, informon se kontrolle te tilla po shtrihen ne te gjithe territorin e qarkut per te zbatuar ligjshmerine.