Statistikat janë mjaft interesante në rastet kur dinë të përpunohen duke nxjerrë në pah tregues të rendësishëm në lidhje me shtete apo shoqëri të caktuara në mjaft sektorë të ndryshëm.

Kështu për shembull, statistikat e fundit sa i përket kuzhinës kanë nxjerrë në pah se shqiptarët janë të tretët në Europë për konsumin vjetor të orozit për kokë.

Sipas këtyre treguesve, çdo shqiptar konsumon mesatarisht 12.3 kilogram oriz në vit duke u renditur të tretët pas turqve me 15.8 dhe portugezëve me 16.1. Në Shqipëri orizi përdoret kryesisht për të bërë pilaf.

Ndërkohë, popujt me konsumin më të ulët të orizit janë serbët, malazezët dhe zvicerjanët.