Zëvendësministrja e Mjedisit dhe Turizmit, gjirokastritja Ornela Çuçi, është shkarkuar nga detyra.

Vendimi është marrë nga Këshillii Ministrave.

Çuçi e mbante këtë post që prej vitit 2017.

Në  mbështetje  të  nenit  100  të  Kushtetutës  dhe të  pikës  2,  të  nenit  6,  të  ligjit  nr.  9000,  datë 30.1.2003,  “Për  organizimin  dhe  funksionimin  e Këshillit  të  Ministrave”,  me  propozimin  e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Znj.  Ornela  Çuçi,  zëvendësministër  i  Turizmit dhe Mjedisit, lirohet nga kjo detyrë. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në vendim.