Këtë të hënë janë publikuar rezultatet e provimeve me zgjedhje.

Mund të klikoni këtu për të parë notat.

Statistikat:  Provimi me zgjedhje:

Matura 2022
Me note 10.00 – 128 maturante
Me note 4.00 (mbetes) – 1,144 maturante

Matura 2021
Me note 10.00 – 231 maturante
Me note 4.00 (mbetes) – 1,886 maturante

Matura 2020
Me note 10.00 – 252 maturante
Me note 4.00 (mbetes) – 494 maturante